خرید فایل(تأثیر شیوه های تربیتی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان)

تأثیر شیوه های تربیتی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان|40063038|hni41002437|خرید فایل|اِچ اِن
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان تأثیر شیوه های تربیتی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان آماده دریافت می باشد.

خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزش های فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک زندگی آینده فرد دارد. در این میان حفظ ارتباط مثبت بین والدین و فرزندان باعث انگیزه آنان نسبت به موفقیت تحصیلی می شود.نتایج این پژوهش نشان داد پیشرفت تحصیلی با سبک فرزندپروری مقتدرانه رابطه مثبت معنی دار و با سبک های فرزندپروری سهل گیر و مستبدانه رابطه منفی و معنی داری دارد. نهایتا با استفاده از تحلیل داده ها گام به گام مشخص شد که شیوه تربیتی مقتدرانه پیش بینی کننده قوی برای متغیر پیشرفت تحصیلی است. بنابراین از آنجایی که شیوه تربیتی والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اهمیت بسزایی دارد لذا آموزش والدین درباره شیوه های تربیتی نوجوانان می تواند باعث موفقیت تحصیلی آنان در تحصیل شود.

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه والدین و دانش آموزان مقطع دبیرستان می باشد.حجم نمونه این پژوهش را با استفاده از روش تصادفی 100 نفر انتخاب نمودیم.

در این پژوهش از روش توصیفی و با استفاده از پرسشنامه برای بررسی مولفه های هریک از متغیرها استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش آموزش وآگاهی اولیاء در این زمینه ضروری است به اولیا باید شیوه های درست برخورد با فرزندان آموزش داده شود برنقش آگاهی وسواد در تربیت فرزندان تاکید شود

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه. 3

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش.... 5

اهداف پژوهش.... 7

فرضیه های پژوهش.... 7

متغیرهای پژوهش:7

تعاریف متغیرها:8

تعریف نظری متغیرها:8

تعریف عملیاتی متغیرها:9

فصل دوم:ادبیات پژوهش

تاریخ آموزش و پرورش... 11

آموزش در جوامع بدوی.. 12

آموزش در قدیمی‌ترین تمدن‌ها13

آموزش در ایران باستان. 13

آموزش در دنیای اسلام. 15

آموزش و پرورش نوین.. 16

آموزش مدرن در ایران. 16

اثرات سیاسی.. 18

تاریخ تحول اداری سازمان آموزش و پرورش ایران. 18

اداره کنونی امور آموزش و پرورش... 20

شورای عالی آموزش و پرورش... 21

نهادهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر. 22

تغییرات مقاطع تحصیلی.. 23

تاریخچه آموزش وپرورش در ایران. 25

سیر تحول تشکیلات آموزش وپرورش... 25

انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود:26

تاریخچه سازمان مدارس به سبک جدید در ایران. 26

برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش... 27

شیوه های فرزند پروری.. 31

پژوهش های انجام یافته. 35

تحقیقات انجام گرفته در ایران. 35

تحقیقات انجام گرفته در خارج.. 37

مقالات ترجمه شده. 39

تاثیرات خانواده درآموزش و پرورش... 41

چرا نقش خانواده در آموزش مهم است؟. 42

چه شواهدی دال بر وجود اهمیت نقش مشارکت خانواده ها در آموزش وجود دارد؟. 43

حلقه ی دوستان در محیط آموزش... 44

نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. 46

تعریف نظری موضوع :47

وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین :52

توجه به تاثیر مشكلات اجتماعی:55

خانواده به عنوان معلم و الگو. 57

خانواده به عنوان كانون محبت و امنیت... 57

نقش خانواده در یادگیری دانش آموزان. 58

نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان. 68

تاثیر عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. 82

نقش سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. 89

نقش و تأثیر والدین - خصوصاً سواد آنها - بر پیشرفت تحصیلی فرزندان. 95

نقش والدین در موفقیت های تحصیلی ورفتاری فرزندان. 99

عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان. 103

سیستم آموزشی غلط و محافظه کارانه خانواده و مدرسه. 109

فصل سوم:روش پژوهش

مقدمه. 117

روش پژوهش.... 118

جامعه آماری.. 119

حجم نمونه و نمونه گیری.. 119

نحوه گردآوری داده ها120

ابزار اندازه گیری پژوهش.... 120

روایی و پایایی پرسشنامه. 122

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

روش های تحلیل داده ها125

روش های تحلیل داده ها125

یافته ها125

بررسی تفاوت پیشرفت تحصیلی با توجه به متغیرهای مولفه خانواده. 129

فصل پنجم : نتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری.. 140

محدودیت های تحقیق.. 142

پیشنهادات... 143

منابع:145


مطالب دیگر:
📖کارآموزی كنترل فرآيند آماري (شركت طراحي مهندسي شتابكار)📖کارآموزی فناوری اطلاعات (آموزش و پرورش گلستان)📖کارآموزی خطوط در حال كار مترو در تهران📖تحقیق آب ، گنج هزاره سوم📖تحقیق آب در اسطوره📖تحقیق رشد و تكامل انسان📖نمودار گرافیکی و کاربردی گوی در اکسل 📖کارآموزی قالبگيري📖کارآموزی عمران مجتمع پزشكان 📖کارآموزی عمران (برپايی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت)📖کارآموزی عمران (احداث پارکینگ طبقاتی)📖کارآموزی آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابري 📖کارآموزی عمران (مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی)📖کارآموزی طراحي و برنامه نويسي کامپيوتري📖کارآموزی طراحی صفحات وب 📖کارآموزی صنایع غذایی (كارخانه آرد زاودي بندرتركمن)📖کارآموزی پتروشيمي بوعلي سينا 📖کارآموزی سنگهای ساختمانی📖کارآموزی ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي📖پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 8 (موجودی مواد و کالا ) 📖پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 9 (حسابداري پيمانهاي بلندمدت) 📖پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 10 (حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت) 📖پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11 (داراييهاي ثابت مشهود) 📖پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 12 (افشاي اطلاعات اشخاص وابسته) 📖پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 13 (حسابداري مخارج تأمين مالي)