خرید فایل(روش تحقیق بررسی والدین و مسئولین مدارس در جهت كاهش مشكلات تربیتی واخلاقی)

روش تحقیق بررسی والدین و مسئولین مدارس در جهت كاهش مشكلات تربیتی واخلاقی|40104895|hni41002437|خرید فایل|اِچ اِن
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان روش تحقیق بررسی والدین و مسئولین مدارس در جهت كاهش مشكلات تربیتی واخلاقی آماده دریافت می باشد.

مقدمه :

پژوهش وكنجكاوی از تمایلات طبیعی بشر است ومیل به شناخت وارضاء آن حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است. لذا پیشرفتهای چشمگیری دركلیه زمینه های علمی فعلی حاصل این حس سیری ناپذیر كسانی است كه زندگی خود را وقف جامعه بشری كرده ومی كند. توسعه وپیشرفت كشورهای غربی حاصل میزان اهمیتی است كه این كشورها به تحقیق وپژوهش قائل هستند. در این دیار روح علمی همان شناختن ودر یافتن عمیق روشها وشیوه هایی بوده است كه بشر برای پیش بردن علم بكار بسته است. این امر نه تنها از نادانی وسرگردانیهای آنها كاسته بلكه موجب شده است كه در برآورد حوادث دقیق تر و مسئدل‌تر ودر انجام امور مجهز تر ودر یافتن مواد جدید با كیفیت بهتر موفق‌تر باشند. واما نقص عمده در كشورهای نو‌خاسته ، بی خبری از شیوه های شناختن ودانستن است. توجه سطحی به مسائل وبرداشت عامیانه از آنها بدون آشنایی به مبانی علمی راههای صحیح ، در این كشورها موجب ضلالت وگمراهی شده است. واین كشورها را در دور وتسلسل نادانی گرفتار نموده است.

تحقیق حاضر بدین علت صورت گرفته است تا یكی از مشكلات عمده مدارس را كه همچنان حل ناشده باقی مانده است بررسی نموده ودر صورت امكان روزنه ای را در راه گشایش آن پیدا نماید. عنوان این پژوهش عبارتست از : « بررسی نظر مدیران مدارس شهر كرج «ناحیه 3» در مورد میزان همكاری والدین با مدارس در حل مشكلات تربیتی یا اخلاقی دانش آموزان » . وهمانطور كه از عنوان این تحقیق استنباط می شود درصدد آنیم كه علاوه بر انجام یك تكلیف دانشگاهی حداقل در دوران خدمت خود در نهاد مقدس آموزش وپرورش از نتایج آن در چگونگی راه حل مشكلات دانش‌آموزان سود جسته ودرنتیجه آنچنانكه شایسته فرزندان این مرزوبوم باشد اداء وظیفه نمائیم زیرا جامعه كنونی ما بدلیل خصومتهای غربی ونادانیهای عده زیادی از مسلمانان در خارج وداخل كشور ونیز مشكلات اقتصادی دچار مسائل ومشكلات زیادی از جنبه های تربیتی واخلاقی شده است. كه اگر بزدوی در این مورد راه چاره ای را نجوئیم متحمل بهای گزافی خواهیم شد.

وهمانطور كه می دانیم مدرسه به عنوان سازمانی كه مسئولیت تربیت فرزندان جامعه را بر عهده دارد باید با روشنگری وروشن بینی علل وراههای حل مشكلات را شناسایی وبا انها به نحو تخصصی برخورد نماید. پس قبل از هر چیز عنایت كارگزاران ومسئولین آموزش وپرورش ونیز دولت جمهوری اسلامی ایران را در جهت تامین هزینه های این تحقیقات طلب می كند. زیرا مبارزه دشمن همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند مبارزه فرهنگی است. اگر ما در جنگ تحمیلی در مصرف سرمایه های كشور جهت حفظ كیان اسلام خود هیچ دریغی نداشتیم چرا امروز در شبیخون فرهنگی كه از جنگ رو در رو بسیار خطرناكتر است از خرج كمترین سرمایه ها مضیقه كنیم؟ چرا ادارات آموزش وپرورش ما هیچگونه تحقیقی را در راه شناسایی مشكلات دانش آموزان انجام نداده است؟ چرا مسئولین تعلیم وتربیت هنوز نتوانسته‌اند همكاری جدی والدین را دررفع مشكلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان ومدرسه جلب نمایند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقدیر وتشكر

فصل اول

1-مقدمه

2-بیان مسئله – هدف وفرضیه

3-تعاریف عملیاتی

فصل دوم

1-پیشینه تحقیق

فصل سوم – روش تحقیق

1-آزمودنیها

2-طرح پژوهشی

3-ابزاراندازه گیری

4-روش جمع آوری اطلاعاتی

فصل چهارم – تجزیه وتحلیل

1-یافته های پژوهشی

2-بحث درباره یافته ها

فصل پنجم

1-محدودیتها

2-پیشنهادات وكاربرد

3-خلاصه ونتیجه گیری

4-فهرست منابع


مطالب دیگر:
🔥تحقیق در مورد مسيحيت صهيونيسم 8 ص 🔥تحقیق در مورد مزاياي شبكه‌ هوشمند 🔥تحقیق در مورد مشارکت معلمین( مديريت آموزشي ) 🔥تحقیق در مورد مشخصات دستگاه های ورودی 🔥تحقیق در مورد مشاركت اجتماعي زنان از ديدگاه قران 6 ص 🔥تحقیق در مورد معجزات پيامبر 11 ص 🔥تحقیق در مورد معرفي مكاتب كلاسيك مديريت 🔥تحقیق در مورد مضرات مصرف نمك 8ص 🔥تحقیق در مورد معرفی سایتهای بسیار مفید 19 ص 🔥تحقیق در مورد معرفی مهندسی صنایع 🔥تحقیق در مورد معدن چغارت و سه چاهون 🔥تحقیق در مورد معیار انتخاب همسر از نظر اسلام 7 ص 🔥تحقیق در مورد معني دعاي كميل 7ص 🔥تحقیق در مورد معرفی رشته شیمی 🔥تحقیق در مورد معرفی رشته مهندسی صنایع 10 ص 🔥تحقیق در مورد معيارهاي استاندارد شير 🔥تحقیق در مورد مفهوم فن آوري اطلاعات و ارتباطاتITC 12 ص 🔥تحقیق در مورد مقام و منزلت زن در قرآن 🔥تحقیق در مورد مقاله اي پيرامون آثار تربيتى نماز 11ص 🔥تحقیق در مورد مفسد في الارض 🔥تحقیق در مورد مقاومت و ديود 🔥تحقیق در مورد مقاومت علف هاي هرز به علف كش ها 🔥تحقیق در مورد مقام صبر 4 ص 🔥تحقیق در مورد مقايسه سيستم 🔥تحقیق در مورد مكتب غير الهي