خرید فایل(پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان برنامه‌ریزی آموزشی و درسی)

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان برنامه‌ریزی آموزشی و درسی|42031485|hni41002437|خرید فایل|اِچ اِن
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان برنامه‌ریزی آموزشی و درسی آماده دریافت می باشد.

الگوی سازمان یافته طرح‌های آموزشی و پرورشی مدارس اصطلاحاً برنامه درسی نامیده می‌شودتوصیف كامل برنامه درسی، حداقل شامل سه جزء است


مشخصات فایل
تعداد صفحات92حجم0/81 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان برنامه‌ریزی آموزشی و درسی مقدمه الگوی سازمان یافته طرح‌های آموزشی و پرورشی مدارس اصطلاحاً برنامه درسی نامیده می‌شود.توصیف كامل برنامه درسی، حداقل شامل سه جزء است (1) موضوع آموزشی یا محتوا- یعنی، آنچه آموخته می‌شود.(2) روش آموزش- چگونگی تدریس و یادگیری، (3) ترتیب زمانی آموزش موضوع یا محتوا. اولین جزء- یعنی موضوع آموزشی یا محتوا، شامل كلیه مواد درسی می‌شود كه كسب شایستگی نسبی درباره آنها از طرف یادگیرنده مورد نظر است.این آموختنیها، موضوعهای علمی مشخصی هستند كه به طور معمول «برنامه درسی» نامیده می‌شوند.مانند زبان و ادبیات، ریاضیات، علوم طبیعی، تاریخ و علوم اجتماعی، و هنرهای زیبا. همه این دروس از نظر ماهیت، عقلانی و نظری هستند. همچنین، برنامه درسی ممكن است شامل دروس عملی مربوط به حرفه و فن باشد كه یا به خاطر علاقه یادگیرنده و یا بیشتر به خاطر كسب حرفه و شغل در برنامه منظور می‌شوند.سایر دروس تركیبی از این دو گروه- دروی عقلانی و عملی- است كه برای آماده كردن افراد به مشاغل خدماتی، كه مستلزم آموزش است، در نظر گرفته می‌شوند مانند حقوق، طب و الهیات. هنوز دروس دیگری وجود دارند كه اصلا نه عقلانی و نظری، و نه عملی هستند، بلكه آنها را باید به عنوان دروسی برای رشد و جهت گیری شخصی توصیف كرد. در این گروه دروسی مانند تربیت بدنی، بهداشت روانی و ایمنی قرار می‌گیرند كه برای توسعه روابط انسانی و رشد شیوه نگرش‌ها و ارزش‌های مطلوب در نظر گرفته می‌شوند. کلمات کلیدی:برنامه‌ریزیطرح‌های برنامه درسیبرنامه‌ریزی آموزش و پروشبرنامه‌ریزی آموزشی و درسی برنامه درسی به عنوان یك مساله بدیهی است كه مداری باید دارای برنامه درسی باشند، زیرا بدون دروس آموزشی موسسه تربیتی معنا و مفهومی نخواهد داشت. در اینجا این سوال مطرح می‌شود كه برنامه درسی چه باید باشد؟ آیا برنامه درسی واقعا مساله است؟ پاسخ سوال این است ك تحت شرایط اجتماعی و فرهنگی خاصی تصمیم‌گیری درباره آموختنیها آسان است. و برنامه درسی مساله‌ای نیست. به این صورت كه اگر هیئتی از معرفت محدود با مجموعه‌ای از مهارتهای معین، سرمایه اصلی فرهنگی جامعه‌ای را تشكیل دهند، همانها موضوعهای ضروری و مناسب برای یادگیری در نظر گرفته می‌شوند. آنگاه كه یادگیرنده در آنها تسلط پیدا كرد، فرد «فرهیخته‌ای» شناخته می‌شود كه تحصیلات خود را به اتمام رسانده است. به همین ترتیب، زمانی كه در جامعه‌ای برای هر فرد نقش یا نقش‌های ثابت و محدودی تعیین شود، دروس مورد یادگیری مربوط به آنها نیز به آسانی تعیین و تجویز می‌شوند. در آنجا هم هیچ مساله قابل توجهی برای تصمیم‌گیری این كه چه چیزهایی، با چه محتوای، و در چه زمانی باید تدریس شوند، وجود ندارد. در چنین جامعه‌ای منابع برای تحصیل آموزشگاهی بی‌اندازه كم است. اما، آموزش و پرورش مدرسه‌ای باید به طور روشن روی ایجاد صلاحیت‌های مقدماتی لازم برای مشاركت در فعالیت‌های اجتماعی و تامین زندگی متمركز گردد. فهرست مطالبمعرفی و مسائل برنامه‌ریزی آموزشی و درسی 1برنامه درسی به عنوان یك مساله 2برنامه درسی و ارزشها 4مسائل اساسی برنامه ریزی درسی 6 فصل اول :برنامه‌ریزی آموزشی و درس 11مفهوم برنامه‌ریزی 11برنامه 13برنامه‌ریزی به عنوان یك نظام (سیستم) 14نظام‌های عقلانی 14فنون برنامه‌ریزی آموزش و پرورش با نگرش سیستمی 17فرایند برنامه‌ریزی آموزشی با نگرش سیستمی 22برنامه‌ریزی درسی (تحصیلی) 25نظریه‌های مربوط به برنامه‌ریزی درسی 26نظریه‌ای كه بر مواد و موضوع درسی، كه باید تدریس 26نظریه‌ای كه بر برنامه‌های درسی تابعی تاكید می‌كند. 273- نظریه‌ای كه برنامه‌ریزی درسی را به صورت یك نظام در نظر می‌گیرد. 27مراحل برنامه‌ریزی 30انواع برنامه‌ریزی (از نظر دامنه عمل) 32تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی 34 فصل دوم :منابع اطلاعات برای برنامه‌ریزی درسی 35مبانی برنامه‌ریزی درسی 35طرح ریزی برنامه‌های درسی 36برنامه‌ریزی آموزش و پروش چیست و مراحل آن كدام است؟ 36فرآیند برنامه‌ریز درسی 39طرح‌ریزی حیطه‌های برنامه درسی 40حیطه برنامه درسی 40فرآیند طرح ریزی حیطه‌های برنامه درسی 411- در نظر گرفتن عوامل اساسی مربوط به حیطه معین 412- مشخص كردن خرده هدفهای یك حیطه 423- مشخص كردن انواع فرصتهای یادگیری ممكن 45اصول كلی انتخاب فرصتها و فعالیتهای یادگیری 484- تعیین طرح‌های درسی مناسب 505- تهیه و تصریح اجزاء مقدماتی طرح 536- پیش بینی شرایط و وسایل لازم برای پیاده كردن طرح 54 فصل سوم:انواع طرح‌های برنامه درسی 551- طرح‌هایی كه بر شایستگی‌های ویژه تاكید می‌كنند. 562- طرح‌هایی كه بر فعالیتها و مسائل اجتماعی تاكید می‌كنند 573- طرحهایی كه بر نیازها و علاقه‌های فردی تاكید می‌كنند. 584- طرحهای كه بر موضوعهای درسی تاكید می‌كنند. 60ویژگیهای طرحهایی كه بر موضوعهای درسی تاكید می‌كنند 61معنا و مفهوم دیسیپلین (معرفت سازمان یافته) 62ساده سازی تحلیلی 63هماهنگی تركیبی 66پویایی 67معرفت سازمان یافته و سازمان نیافته 68سازمان دادن محتوای برنامه درسی و یادگیری 72مسائل مربوط به سازمان دادن محتوای برنامه درسی 73چگونگی سازمان دادن محتوای برنامه درسی 76برقرار كردن توالی 76سازمان دادن محتوا برای یادگیری تراكمی یا مداومت 79كاربرد و محدودیت طرح‌هایی كه بر موضوع درسی تاكید می‌كنند 85به مورد اجرا گذاشتن برنامه‌های درسی 87ماهیت برنامه‌ریزی آموزش و تدریس 88چه كسانی باید در برنامه‌ریزی برای آموزش شركت كنند؟ 88ویژگیهای یك طرح آموزشی 92
"

مطالب دیگر:
📂رمز های بازی gta5 همراه با توضیحات (عکس العمل) برای کامپیوتر 📂بررسی یادگیری مشاركتي ،رقابتی ،انفرادي بر ميزان يادگيري و ياد داري با نقش واسطه ای مهارتهای ذهن آگاهی وسرسختی📂عاشورا و جلوه های آن در ادبیات معاصر📂پاورپوینت سیری در مباحث شهرسازی و معماری- مدیریت شهرسازی و معماری📂پاورپوینت اقتصاد سنجی (فصل سوم- مدل رگرسیون دو متغیره: مساله تخمین)📂پاورپوینت اقتصاد سنجی (فصل چهارم- مدل نرمال: مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک)📂پاورپوینت اقتصاد سنجی (فصل پنجم: رگرسیون دو متغیره: تخمین فاصله ای و آزمون فرضیه)📂پاورپوینت اقتصاد سنجی (فصل ششم: گسترش مدل رگرسیون خطی دو متغیره)📂پاورپوینت اقتصاد سنجی (فصل هفتم: تحلیل رگرسیون چند متغیره: مساله تخمین)📂پاورپوینت اقتصاد سنجی (فصل هشتم: تحلیل رگرسیون چند متغیره-مساله استنتاج آماری)📂قیام تنباکو📂پاورپوینت اقتصاد سنجی (فصل نهم: روش ماتریسی مدل رگرسیون خطی)📂پاورپوینت اقتصاد سنجی (فصل دهم: همخطی)📂پاورپوینت اقتصاد سنجی (فصل یازدهم: ناهمسانی واریانس)📂پاورپوینت اقتصاد سنجی (فصل دوازدهم: خود همبستگی)📂پاورپوینت نگهداری تعمیرات در ایزو و الزامات آن📂پاورپوینت بررسی نحوه اجرای نگهداری و تعمیرات در کارخانه کاشی یزد سرام کویر📂پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها📂پاورپوینت مدیریت کیفیت (QFD)📂پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM📂پاورپوینت قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی و قابلیت تعمیر پذیری📂پاورپوینت ایجاد انگیزه در کارکنان (بخش نت)📂پاورپوینت مسئله تخصیص نمایی (QAP)📂پاورپوینت مدل ABS MODEL3📂حسابداری و قوانین مرتبط با حقوق دستمزد