خرید فایل(آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات)

آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات|42075686|hni41002437|خرید فایل|اِچ اِن
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات آماده دریافت می باشد.

هدف از این تحقیق بررسی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات31حجم0/140 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود تحقیق رشته معارف اسلامی چیست؟ مناسک حج هرکدام نقش مؤثری درسازندگی حاجیان دارند، آن کس که باتوجه وخلوص به آن اعمال بپردازد، بدون شک یک دوره سیرو سلوک الی الله راپشت سرگزارده وازهرچه ناخالصی وتیرگی که دردرونش هست رهایی می یابد. ازاین رو ازامام علی(ع) روایت شده است که هرکس حج بگزارد ازهمه گناهان پاک می شود مثل روزی که ازمادر متولد شده وهیچ آلودگی وخلافی رامرتکب نشده است «قالَ أبوعَبدالله کأنّ أبی یقول :من أمّ هذا البیت حاجّاً أو معتمراً مبرّاً من أکبر رجع من ذنوبه کهیئة یوم ولدته أمّة.»البته این بدان معنا نیست که تأثیرحج بر روی همه یکسان است، بلکه درمورد افرادمختلف فرق می کند چنانچه امام صادق حاجان رابه سه دسته تقسیم می کنند. (حسینی کشکوئیه،1372،صص197-196) درمورد نقش وتأثیراعمال حج ازجهت متحول ساختن افراد یکی ازنویسنده های معاصرمی گوید: هریک ازاعمال متنوع حج عامل مستقلی برای بارور ساختن بعدی ازابعاد شخصیت آدمی است که مجموعاً درچندروز محدود حیوانی رامبدل به یک انسان وانسان را به یک موجود الهی مبدل می سازد. دوقطعه پارچه سفید به نام لباس احرام ،عاریتی بودن لباس های فاخرو رنگارنگ معمول را برای انسان قابل درک می سازد. همین دوقطعه پارچه سفید،به خوبی می تواند اثبات کند که حیات رانباید قربانی دسیسه حیات کرد. آدمی با جمله «لبیک اللّهم لبیک » می تواند عقده های حقارت را که یک عمر روان اورا مختل کرده، دریابد وبگشاید وارزش وعظمت موجودیت خود رالمس کند. زیرا اوبا لبیک پاسخی به دعوت الهی به سوی خودمی دهد. با این ذکر روحانی سازنده ،وابستگی خودرا به خداوند بزرگ که اورا به سوی خود خوانده است درک می کند. پس این بی نهایت کوچک شایستگی تماس با آن بی نهایت بزرگ را داراست. درحقیقت حج پایگاه وآموزشگاه انسان سازی است. محل تربیت انسان های متقی است ، امانه انسان هایی که باریاضت های غلط ودرگوشه های عزلت تعلیم یافته باشند. بلکه درمیان اجتماع ودرانبوه انسان ها این دوره آغاز وبه پایان می رسد تا پس ازخاتمه درس ها دوباره به میان مردم برگردند وهرکدام چون چراغی تاریکی هارا روشنایی بخشند والگو وسرمشقی برای دیگران باشند.در واقع ما مفهوم تعلیم و تربیت اسلامی را به معنای واقعی کلمه میتوانیم در حج مشاهده کنیم،بهشتی(1389،ص17) در رابطه با مفهوم تعلیم و تربیت اسلامی بر این عقیده است:«هرگونه اقدام هدایتگرانه ای که به منظورایجاد،ابقاء و اکمال استعدادهای ادراکی،میلی،ارادی و عملی متربی در چهارحوزه ی ارتباط با خدا،ارتباط با خود،ارتباط با دیگران و ارتباط با جهان برمبنای قرآن،سنت،و عقل به سوی هدف غایی قرب مطلق الهی انجام می شود. ما با الهام از این تعریف آثارتربیتی حج را به 4بخش تقسیم میکنیم: 1.آثار تربیتی حج ازحیث ارتباط با خدادر این قسمت به آثار تربیتی خداشناسی و پرورش صفت خوف و رجا پرداخته ایم. 2.آثار تربیتی حج از حیث ارتباط با خوددر این قسمت به آثارتربیتی پرورش نیروی تفکر،خود شناسی،خودسازی ،پرورش حس حقیقت جویی و قطع تعلقات دنیوی پرداخته ایم. 3.آثار تربیتی حج از حیث ارتباط با دیگراندر این قسمت به اثر تربیتی وحدت امّت اسلامی در حج،مساوات مردمی در حج،خوش خلقی در حج،همکاری و تعاون در حج،حفظ زبان پرداخته ایم. 4.آثار تربیتی حج از حیث ارتباط با جهان هستیدر این قسمت به آثار تربیتی شناخت طبیعت به عنوان مظهر حق و استفاده ی بهینه از داشته های تکوینی پرداخته ایم. فهرست مندرجات4-1- مقدمه 2 چیست؟ 24-6-1- آثار تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با خدا 4الف)خداشناسی 4خداشناسی درعرفات 5ب)پرورش خوف و رجا 64-6-2- آثار تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با خود 10الف) پرورش نیروی تفکر 10ب)خود شناسی 12ج) خود سازی 14د) قطع تعلقات دنیوی 164-6-3- اثر تربیتی حج از حیث ارتباط با دیگران 18الف) وحدت امت اسلامی در حج 20ب) مساوات مردمی در حج 21ج) خوش خلقی در حج 21د) همکاری و تعاون در حج 22ه) حفظ زبان 224-6-4- اثر تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با جهان هستی 22الف) شناخت طبیعت به عنوان مظهر حق 22ب)استفاده ی بهینه از داشته های تکوینی 23منابع و مآخذ 25
"

مطالب دیگر:
📃گزارش كارآموزي درباره همه مراحل ساختمان سازی هتل پارتیای گرگان📃گزارش كارآموزي شركت صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي📃حل المسائل کتاب داینامیک سیستم ها ویلیام پالم📃حل المسائل کتاب ریاضیات توماس ویرایش 12📃حل المسائل کتاب فیزیک کوانتوم رابرت آیزبرگ و رابرت رزنیک📃حل المسائل کتاب الکترودینامیک مدرن زانگویل ویرایش1📃حل المسائل کتاب مدارهای الکتریکی متئو سادیکو و چارلز الکساندر ویرایش 5📃حل المسائل کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ساکورایی ویرایش 2📃حل المسائل کتاب شیمی کوانتومی لواین ویرایش 7📃حل المسائل کتاب مکانیک تحلیلی فولز ویرایش7📃حل المسائل کتاب تئوری آنتن ها بالانیس ویرایش دوم📃حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانستون ویرایش سوم📃حل المسائل کتاب الکترومغناطیس ریتس و میلفورد📃حل المسائل کتاب فیزیک الکترونیک استریتمن📃بسته جامع آزمون استخدامی آموزش و پرورش📃بسته 11 نرم افزار تخصصی روانشناسی📃حل المسائل کتاب الکترومغناطیس ویلیام هیت ویرایش ششم📃حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد کلیستر ویرایش ششم📃حل المسائل کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو📃حل المسائل کتاب مکانیک خاک کریگ ویرایش 7📃حل المسائل کتاب مکانیک کلاسیک گلدشتاین📃حل المسائل کتاب مهندسی مایکروویو دیوید پوزار📃حل المسائل کتاب هوش مصنوعی راسل و نورویگ📃حل المسائل کتاب ریاضی جیمز استوارت ویرایش 7📃دانلود نمونه سوالات نقشه کشی معماری | بیش از 1000 سوال تستی فنی حرفه ای