خرید فایل(شرایط و ضوابط اجرای اقدامات تامینی و تربیتی)

شرایط و ضوابط اجرای اقدامات تامینی و تربیتی|42078239|hni41002437|خرید فایل|اِچ اِن
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان شرایط و ضوابط اجرای اقدامات تامینی و تربیتی آماده دریافت می باشد.

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات58حجم211/738 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

شرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی

باید شرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم باشد تا بتوانند قابلیت اجرایی پیدا کنند . باتوجه به اصل حاکمیت قانونی بودن جرم و مجازات در مورد تدابیر تأمینی وتربیتی شرایط و ضوابط خاصی جهت اجرای این تدابیر در قوانین موضوعه پیش بینی شده است .شرایط ماهوی اعطاء اقدامات تأمینی و تربیتی
الف)شرط وجود حالت خطرناک
یکی از شرایط عمده برای اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی وجود حالت خطرناک در مجرم است .از حالت خطرناک در ق.م.ا و ق.م.ا 1392تعریف خاصی نشده است؛ اما در مادّه «52»ق.م.ا1370 و «150» ق.م.ا 1392 به مفهوم حالت خطرناک در مورد محکوم مجنون اشاره شده است .دراین موّاد، یکی از شرایط نگهداری مجنون در محل مناسب (بیمارستان روانی)را وجود حالت خطرناک دانسته است .

البتّه در قانون اقدامات تأمینی، مادّه «1» به تعریف این حالت پرداخته است :«مجرمین خطرناک کسانی هستند که، سوابق و خصوصیّات روحی واخلاقی آنان وکیفیّت ارتکاب وجرم ارتکابی ،آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد،اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول...» .


ب)شرط سابقه ارتکاب جرم و خطرارتکاب جرم در آینده
در صورتی می توان اقدامات تأمینی و تربیتی را اعمال کرد که شخص محکوم به ارتکاب جرمی شده باشد . گرچه براساس مبانی نظری مکتب تحققی بایستی حالت خطرناک پیش از جرم هم مورد توجّه قرار گیرد؛ به این معنی که اشخاصی که رفتار ها وخصوصیات شخصی و خانوادگی آنها ارتکاب جرم توسط این افراد را تقویت می کند باید تحت تدابیر تأمینی و تربیتی قرار گیرند تا از وقوع جرم جلوگیری شود .

فهرست مطالب
شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی
گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی
الف.شرط وجود حالت خطرناک
ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده
ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی

اعمال می شود وشرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی
د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی
الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392
1.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی
2.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی
ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392
ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی


منابع


"

مطالب دیگر:
📝ارزیابی فشارهای آب منفذی در پی و بدنه سد كرخه پس از آبگیری📝بررسی نقاط ضعف و قوت طراحی پرده آب بند سد بتنی دو قوسی شهید رجایی📝ملاحظاتی بر پرده آب بند سد مسجد سلیمان از طراحی تا اجرا📝مسائل و مشكلات اجرای سدهای خاكی و سنگریزه ای بر روی پی های آبرفتی در ایران📝مطالعه علل و پارامترهای موثر بر تشكیل درزه های بنتونیتی در دیوارهای آب بند بتن پلاستیك📝روش و نتایج اندازه گیری مدول یانگ بتن پلاستیك دیوار آب بند سد كرخه📝بررسی اندركنش استاتیكی سد، پی و دیوار آببند بتن پلاستیك درپی های ناهمگن سدهای خاكی📝مروری بردیوار آب بند بتن پلاستیك سد كرخه با تأكید بر كیفیت اتصال بین پانلهای دیوار📝عملكرد پروژه آب بند سد شهید عباسپور📝بررسی پتانسیل فرار آب در سازندهای كارستی مخزن و تكیه گاه سد میرزای شیرازی📝تاثیر طول تاج بر ضریب آبگذاری در سرریزهای كنگره ای مثلثی با شكل تابع ربع دایره📝ارزیابی اثر تغییرات تراز آب مخزن روی پاسخ دینامیكی سدهای سنگریز با رویه بتنی📝كاربرد روش مهندسی ارزش در طراحی سد و تونل انتقال آب گاوشان📝ارزيابي سه بعدي تراوش آب از سدهاي غيرهمگن ساخته شده در دره هاي تنگ (مطالعه موردي سد ستارخان)📝پیش بینی عددی سه بعدی الگوی جریان در سازه آبگیر جانبی و بررسی تغییرات پروفیل سطح آب📝استفاده از نرم افزار Plaxis در بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه سدهای خاكی(مطالعه موردی سد خاكی دوستی)📝حذف كادمیوم از آب با استفاده از پلیمرهای رسانا و كامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول دیگر📝كاربرد الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان در فضاهای پیوسته در سیستمهای منابع آب📝بررسی اثر پذیری خواص مكانیكی بتن خودتراكم الیافی در مقابل تغییرات میزان آب و الیاف📝تخمین زمان های ماندگاری آب در مخزن سد دز با استفاده از مدل CE-QUAL-W2📝مدل سازی تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی در هیدروسیستم های پیچیده📝مطالعه عددی روانگرایی پی آبرفتی سدهای خاكی تحت بارگذاری زلزله📝ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به كمك روش دراستیك📝رابطه تحلیلی جدید برای حل معادله جریان گذرای آب در محیط متخلخل غیر اشباع📝تهیه نقشه شماره منحنی رواناب و ضریب نگهداشت سطحی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهIRS